+816-7777-9789
1-2-10,Ebisunishi, Naniwa-ku, Ōsaka-shi, Ōsaka-fu

Osaka Hinode Hotel

จองห้องพัก

บริการส่งสัมภาระจากสนามบินนานาชาติคันไซ (มีค่าบริการ)

สำหรับท่านที่ประสบปัญหาสัมภาระรุงรัง
บริการส่งสัมภาระไปยังเคาน์เตอร์ผู้โดยสารขาออกสนามบินนานาชาติคันไซ

  • easy

    เพียงแค่ทำขั้นตอนง่ายๆที่แผนกต้อนรับ

  • feel good

    ทำให้ท่านสามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องสิ่งของ

  • DHL

    เราจะส่งสัมภาระของท่านไปยังสนามบินอย่างปลอดภัย

Flow of delivery

Step 01

บริการของเราสามารถช่วยท่านที่ประสบปัญหากับสัมภาระที่เยอะและยุ่งยาก

step 01
Step 02

เพียงแค่่ทำขั้นตอนสั้นๆที่แผนกต้อนรับและฝากสัมภาระไว้ให้ส่งไปยังสนามบิน

step 02
Step 03

ทำ่านก็สามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องสิ่งของ ตลอดการเดินทางของท่าน

step 03
Step 04

ท่านสามารถรับสัมภาระของท่านที่สนามบินในวันที่กำหนดไว้

step 04

สามารถส่งได้ทั้งกล่องหรือกระเป๋าเดินทาง


¥2,500(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ไม่เกิน 25 กก. ต่อชิ้น

กรุณามารับสัมภาระในวันที่กำหนดไว้ ไม่สามารถรับสัมภาระก่อนเวลาได้ มีค่าบริการเพิ่มหากต้องการรับสัมภาระหลังวันที่กำหนดไว้ ค่าบริการจ่าย ณ จุดรับสัมภาระ ไม่สามารถรับสัมภาระนอกเวลาทำการได้

tsutentaku
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
หอซึเทนคาคุ เดิน 3 นาที
เดนเดนทาวน์ นิปปอนบาชิ เดิน 3 นาที
ไปสนามบินนานาชาติคันไซจากจากสถานี Nankai Namba
Detail