+816-7777-9789
1-2-10,Ebisunishi, Naniwa-ku, Ōsaka-shi, Ōsaka-fu

Osaka Hinode Hotel

จองห้องพัก

นโยบายการรักษาความปลอดภัย

โปรดอ่านนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้เพื่อทำความเข้าใจถึงวิธีที่ Osaka Hinode Hotel Nipponbashi ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่าน

โดยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา ท่านยอมรับนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และการเก็บรวบรวม การใช้งาน การเข้าถึง การถ่ายโอน การจัดเก็บข้อมูล และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เราขอข้อมูลจากท่านในหลายส่วนของเว็บไซต์ของเรา ที่อาจจะนำมาใช้เพื่อระบุ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ของท่านซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ เพศ วันเกิด หนังสือเดินทาง หรือหมายเลขระบุตัวตนอื่นๆ; ข้อมูลการติดต่อของท่าน เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล์ และหมายเลขโทรสาร; ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการติดต่อของท่าน) ที่จำเป็นสำหรับการบริการที่เฉพาะเจาะจง และถ้าท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามแต่ละบริการนั้นร้องขอ เราอาจไม่สามารถที่จะส่งมอบบริการเต็มรูปแบบให้แก่ท่านได้

การใช้คุกกี้

คุกกี้เป็นสายอักขระของตัวระบุที่ประกอบด้วยตัวเลขและตัวอักษรซึ่งเว็บไซต์ต่างๆ สำหรับใช้ในการถ่ายโอนไปยังไฟล์คุกกี้ของเบราว์เซอร์ในฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของท่าน การใช้คุกกี้ช่วยให้เราสามารถให้บริการท่านดีขึ้น และ/หรือเก็บรักษาข้อมูลของท่านในหน้าเว็บต่างๆ ภายในหนึ่งเซสชั่นการใช้งานขึ้นไป เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่ถ้าท่านต้องการ ท่านสามารถแก้ไขตัวเลือกเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อปิดกั้นได้ในอนาคต
เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่ถ้าท่านต้องการ ท่านสามารถแก้ไขตัวเลือกเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อปิดกั้นในภายหน้า

การเก็บรักษาข้อมูล

การประกาศแจ้งให้ทราบนี้เขียนขึ้นในภาษาอังกฤษและอาจมีการแปลเป็นภาษาอื่น ในกรณีที่มีความขัดแย้งใดๆ ระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปล ให้ถือว่าการแจ้งประกาศในฉบับภาษาอังกฤษมีผลเหนือกว่า

การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

องค์กรที่เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:
i. องค์กรที่ทำการซื้อธุรกิจของ Dotonbori Hotel
ii. เมื่อได้รับการกำหนดตามกฎหมาย ตามคำสั่งศาล หรือในการตอบสนองต่อหมายค้นหรือการสอบถามอื่นๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
iii. เป็นไปตามความเชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยข้อมูลที่กฎหมายกำหนดหรืออื่นๆ จำเป็นต่อการอ้างสิทธิหรือการต่อสู้คดีทางกฎหมาย เพื่อให้ได้มาซึ่งคำแนะนำทางกฎหมาย เพื่อใช้สิทธิและปกป้องสิทธิตามกฎหมายของเรา เพื่อปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของเรา

การลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์นี้มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่ดำเนินการโดยบริษัทภายนอกที่มีการปฏิบัติความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างกัน ท่านควรคงไว้ซึ่งความระมัดระวังเมื่อท่านออกจากเว็บไซต์ของเราและอ่านข้อความความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆ เราไม่มีการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านส่งไปยัง หรือได้รับจากบุคคลภายนอกเหล่านี้

tsutentaku
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
หอซึเทนคาคุ เดิน 3 นาที
เดนเดนทาวน์ นิปปอนบาชิ เดิน 3 นาที
ไปสนามบินนานาชาติคันไซจากจากสถานี Nankai Namba
Detail